Mediacentrum van mediapark.brussels: de MSI selecteert vijf multidisciplinaire teams

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft vijf teams geselecteerd uit de 51 dossiers van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die de MSI in januari lanceerde voor de bouw van het mediacentrum.

 

De vijf multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) die zijn geselecteerd voor de tweede fase van de selectie moeten nu een ontwerp indienen voor 18 september 2017. Op basis daarvan zal de MSI tegen eind 2017 de toekomstige ontwerper van het mediacentrum van mediapark.brussels aanduiden.

 

De volgende teams zijn geselecteerd voor de tweede ronde:

 • 51N4E-Doorzon interieur architecten, België;
 • Baukunst-Bruther, België/Frankrijk;
 • Neutelings Riedijk architecten, Nederland;
 • Office Kersten Geers – David Van Severen, België;
 • XDGA, België.

 

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de MSI begeleiden tijdens het hele proces. De definitieve selectie wordt ondersteund door een adviescomité, bestaande uit:

 • de directie van Bx1;
 • de directie van screen.brussels;
 • de bouwmeester;
 • de directie van BSE (Brussel Stedenbouw en Erfgoed);
 • een vertegenwoordiger van de dienst Stedenbouw van de gemeente Schaarbeek;
 • een externe architect-expert;
 • eventueel een (van de) toekomstige gebruiker(s) van het project.

 

Toonaangevend gebouw

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties in het kader van mediapark.brussels. Het wordt een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe wijk, waarvan de architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers zal aantrekken én dat de kwaliteitsnorm zal bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

 

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie met een co-workingruimte en een incubator voor de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum.

 

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare kruisbestuiving tot stand te brengen. Het programma bestaat onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

 

Steun van het EFRO

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro excl. btw. Het gebouw bestrijkt een bovengrondse bruto-oppervlakte van circa 9.400 m² en heeft kelderverdiepingen die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Gewest koopt de gronden van de RTBF en de VRT

De overeenkomst met betrekking tot de overdracht van de Brusselse gronden van de RTBF en de VRT naar het Brussels Gewest werd vanmorgen ondertekend door de Minister-President Rudi Vervoort, de Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel, de Administrateur-Generaal van de RTBF Jean-Paul Philippot en de CEO van de VRT Paul Lembrechts.

De ondertekening kadert in een breed geheel van initiatieven van de Brusselse regering die de Reyers-Diamant-Meiser-wijk moeten herstructureren, namelijk met de ontwikkeling van mediapark.brussels.

Volgens Rudi Vervoort, “mediapark.brussels is een project dat op grote schaal mensen bij elkaar gaat brengen. Het biedt een enorme meerwaarde voor Brussel en voor zijn burgers want het voorziet in veel meer dan alleen de nieuwe zetels van RTBF en VRT : er worden op termijn om en bij de 2.500 nieuwe woningen gebouwd ; er komen buurtvoorzieningen en -diensten (kinderdagverblijf, school, winkels…) die tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars ter plaatse ; er wordt ruimte vrijgemaakt voor innoverende bedrijven met een groot jobpotentieel, de nieuwe zetel van BX1, hogescholen en openbare voorzieningen die een band hebben met de mediasector ; het stadspark wordt de thuishaven van evenementen maar zal ook veel plaats laten voor wandelingen en recreatie”.

Volgens Guy Vanhengel is de ondertekening de bezegeling van de gehechtheid van VRT en RTBF aan het Brussels Gewest. “De mediasector is voor het Gewest een belangrijke economische groeipool. Maar media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving biedt deze omgeving, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke actoren. En de Reyerssite wordt een nieuwe toegangspoort tot Brussel, een landmark die voor de opwaardering van de hele buurt zal zorgen.”

Mediacentrum van mediapark.brussels: MSI ontvangt 51 inzendingen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft 51 dossiers van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die de MSI in januari lanceerde voor de bouw van het mediacentrum. Een deel van deze multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) is Belgisch, andere komen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) of bestaan uit internationale bedrijvengroepen uit deze landen.

De MSI zal nu 5 van deze 51 inzendingen uitkiezen om door te gaan naar de tweede fase van de selectie. De teams zal gevraagd worden om een ontwerp in te dienen. Op basis daarvan zal de MSI tegen eind 2017 de toekomstige ontwerper van het project aanduiden.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de MSI begeleiden tijdens het hele proces. De definitieve selectie wordt ondersteund door een adviescomité, bestaande uit de bouwmeester, vertegenwoordigers van het gewest en externe experts.

 

Toonaangevend gebouw

 

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties in het kader van mediapark.brussels. Het wordt een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe wijk, waarvan de architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers zal aantrekken én dat de kwaliteitsnorm zal bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum;
 • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare kruisbestuiving tot stand te brengen. Het programma bestaat onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

 

Steun van het EFRO

 

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro excl. btw. Het gebouw bestrijkt een bovengrondse bruto-oppervlakte van om en bij de 9.800 m² en heeft kelderverdiepingen die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Website, infobrochure en nieuwsbrief over de nieuwe Josaphatwijk

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceerde deze vrijdag een speciale website voor de nieuwe wijk die wordt ontwikkeld op het oude rangeerterrein van Josaphat: www.josaphat.brussels. De website beschrijft de kenmerken van dit uitgestrekte terrein, de grote doelstellingen van het project, de lopende procedures, enz. Ook zal de MSI hier regelmatig nieuws publiceren, onder meer over de belangrijkste fasen van het project.

Om de buurtbewoners die direct betrokken zijn bij het project zo goed mogelijk te informeren, laat de MSI rond deze tijd ook flyers verdelen in zo’n 5.000 brievenbussen in de wijken van Schaarbeek en Evere die rond Josaphat liggen. Download dit informatieve document hier.

In deze flyer nodigt de MSI de buurtbewoners uit om een kijkje te nemen op www.josaphat.brussels en zich in te schrijven voor de nieuwsbrief, zodat ze op de hoogte blijven van de evoluties van het project.

 

Bezoek van VRT en RTBF

VRT & RTBF nodigen hun buren uit voor een rondleiding en een eerste blik op hun nieuwbouwprojecten op 25 maart tussen 10u en 18u.

 

Registratie verplicht: tinyurl.com/rtbf-vrt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mediacentrum van mediapark.brussels: oproep aan ontwerpers

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) lanceert vandaag een oproep tot kandidaatstelling voor de bouw van het mediacentrum. Dit gebouw is een van de eerste concrete realisaties in het kader van het project mediapark.brussels en zal het uithangbord zijn van mediapark.brussels. Het project moet met zijn architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers aantrekken én het moet de kwaliteitsstandaard bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel, dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum;
 • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare wisselwerking tot stand te brengen. Het programma bestaat  onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro, excl. btw.

Het gebouw bestrijkt bovengronds een bruto-oppervlakte van om en bij de 9.800 m² en telt kelderverdiepingen, die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Datum voor ontvangst van de deelnemingsaanvragen is 13 maart 2017 vóór 11u.

Het ereloon ligt vast op 11,8%. Elk team dat wordt uitgenodigd en een regelmatige offerte indient en dat 50% van de punten van de gunningscriteria behaalt, krijgt een vergoeding van 10.000 euro.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest begeleidt dit project en maakt deel uit van de adviescommissie voor de selectie en de gunning.

De aankondiging van de opdracht is beschikbaar via deze link.

 

De Brusselse Regering stemt in met de progressieve herinrichting van de toegang tot het Gewest ter hoogte van de E40/Reyers

De Brusselse Regering gaf gisteren haar goedkeuring voor het Masterplan E40 - Parkway in Brussel. Doelstelling: de progressieve en kwalitatieve omvorming van de Reyerswijk door in het kader van de ontwikkeling van mediapark.brussels onder meer een aangename stadsingang, een echte stadsboulevard, een nieuwe wijk en een park aan te leggen.

De Reyerswijk vervolgt zo haar weg naar een brede progressieve herkwalificatie. Enkele maanden geleden besliste de Brusselse Regering dat er op de plaats van het Reyersviaduct een echte stadsboulevard zou komen. Op dat ogenblik was reeds duidelijk dat men ook anticiperend moest werken en dat een progressieve herinrichting van de toegang tot het Gewest ter hoogte van de E40 moest worden overwogen.

Er werden dan ook verschillende studies gelanceerd. In 2010 toonde een studie reeds de mogelijkheden aan voor de herinrichting van deze stadsingang. Maar die gegevens moesten natuurlijk gecontroleerd en bijgewerkt worden en alle mogelijke opties moesten worden overwogen. Uiteindelijk kwam uit al deze studies naar voren dat, rekening houdend met de huidige verkeersstroom, de E40 op die plaats kan worden heringericht. De Brusselse Regering heeft zich donderdag dus gunstig uitgesproken over een omvorming van de E40 tot stadsboulevard met 2x4 rijstroken (tegenover 2x6 op dit ogenblik).

Deze omvorming zal gepaard gaan met de aanleg van een nieuwe openbare ruimte van grootstedelijke omvang op de vrijgemaakte verkeersstroken, die zal fungeren als de ruggengraat van een nieuw netwerk van openbare ruimten dat doorheen de wijken loopt.

"Deze optimalisering van de stadsingang en de aanleg van de Mediaparkwijk met een eigen park, op de huidige site van de RTBF en de VRT, moeten dit deel van ons Gewest - één van de tien prioritaire ontwikkelingspolen die de Regering heeft geïdentificeerd om de levenskwaliteit in Brussel te verbeteren en in te spelen op de aangekondigde bevolkingsgroei - een nieuwe aanblik geven", aldus de Minister-President, Rudi Vervoort. 

Hij stelt dat deze transformaties uiteraard geleidelijk moeten gebeuren en dat men systematisch rekening zal moeten houden met de evolutie en het ritme van de werven die hiervoor nodig zijn. "De inwoners van deze wijk moeten op termijn opnieuw in een aangename stadsomgeving kunnen wonen."

De aanpassing van het profiel van de E40 gaat gepaard met een betere begeleiding van de gebruikers op de weg, het verminderen van de verkeerssnelheden en een permanente monitoring van de mobiliteit om het succes van het project te waarborgen en het indien nodig bij te stellen. Het project voorziet bovendien in de uitbouw van een nieuw aanbod van stedelijke mobiliteit. Zo worden ook nieuwe eigen banen voor de bussen in de wijken aangelegd en staat het optimaliseren van het fietsnetwerk en de voetgangerswegen op het programma.

Zodra deze ruimte opnieuw bijdraagt tot het wijkleven kunnen we nieuwe horizonten verkennen: nieuwe vastgoedontwikkelingen, uitbouw van voorzieningen, etc. Het team dat belast is met het Masterplan zal het Gewest daarin bijstaan. 

"Het masterplan stelt voor om deze nieuwe ruimte in twee opeenvolgende fases aan te leggen zodat de openbare ruimte snel beschikbaar is, door tegelijkertijd het overleg te organiseren, een definitief kwaliteitsvol ontwerp vast te leggen en alle nodige vergunningen voor de uitvoering ervan te verkrijgen", aldus nog Rudi Vervoort, die eraan toevoegt dat dit alles gebeurt in samenwerking met de verschillende strategische besturen van het Vlaams Gewest.

Samen bouwen aan het Brussels Gewest van morgen

Het ontwerp van het Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling wordt onderworpen aan een openbaar onderzoek. De inspraak van alle burgers is essentieel!
 
Een nabije stad creëren (waarin iedereen de nodige voorzieningen in de buurt heeft, zoals crèches, scholen, sport en cultuur), in een aangename leefomgeving (met voldoende groen, speelpleinen en openbare ruimte in elke wijk van de stad); nieuwe wijken bouwen; het aanbod van woningen uitbreiden; de stedelijke economie stimuleren en duurzame mobiliteit ontwikkelen, ...
 

Wilt u meer weten over de grote lijnen van het ontwerp-GPDO?

Lees alle voorstellen op www.gpdo.brussels.
 
Neem deel aan onze burgerfora die plaatsvinden op verschillende locaties in Brussel tijdens de twee maanden van het openbaar onderzoek.
 
Het eerste forum vindt plaats op dinsdag 7 februari om 19.30 uur bij het MIMA (Henegouwenkaai 41, 1080 Sint-Jans-Molenbeek) in aanwezigheid van de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
 
Vier andere fora zullen plaatsvinden (19u30 - 21u30):
- woensdag 15/02 in de Gemeenteraadszaal van het Oude Gemeentehuis (Emile Bockstaelplein, 1020 Laeken) 
- maandag 20/02 in de Foyer van het Gemeenschapscentrum De Kriekelaar (Gallaitstraat 86, 1030 Schaarbeek) 
- woensdag 22/02 in het restaurant L’Architecte van de Faculté d’Architecture La Cambre-Horta (Flageyplein, 19, 1050 Elsene) 
- woensdag 8/3 in La Tricoterie (Théodore Verhaegenstaat 158, 1060 Sint-Gillis) 
 
Gratis toegang.
 

GEEF UW MENING VAN 13/01 TOT 13/03/2017

U kunt uw opmerkingen ook sturen naar perspective.brussels, Openbaar onderzoek - GPDO, Naamsestraat 59, 1000 Brussel.
 
Meer info: www.gpdo.brussels

Inhuldiging van 84 sociale woningen

Het publieke woningencomplex Reyers, bestaande uit 84 sociale passiefwoningen en een polyvalente zaal, is deze woensdag plechtig geopend in de Kolonel Bourgstraat in 1030 Brussel, door de autoriteiten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de gemeente Schaarbeek.
De woningen vlak bij de E40 zijn gebouwd door de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij (BGHM) en daarna ter beschikking gesteld aan de Schaarbeekse Haard.
De bouw van het complex duurde twee jaar en behelsde onder meer de aanleg van een binnentuin met een boomgaard. Een kwart van de bomen produceert Schaarbeekse krieken, die zeldzaam zijn geworden in Brussel. Er zijn verschillende types woningen, die bereikt kunnen worden via een gaanderij aan de achtergevel.
De eerste bewoners hebben op 1 juni hun intrek genomen en op dit moment zijn alle woningen verhuurd.

 

Focus op mediapark.brussels tijdens vastgoedbeurs Realty

Op dinsdag 24 mei 2016 presenteerden de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, het agentschap François Leclercq, de RTBF en de VRT de stand van zaken van het project mediapark.brussels tijdens de vastgoedbeurs Realty. 
 
Voor een publiek van vastgoedprofessionals en vertegenwoordigers van overheden stipte de minister-president aan dat dit strategische gebied een van de prioriteiten is van het territoriale beleid van de Brusselse regering. 
 
In samenwerking met de VRT, de RTBF en de gemeente Schaarbeek zal het Brussels Gewest 1. dit stadsdeel transformeren tot een nieuwe metropolitane wijk, 2. het grote park dat momenteel verborgen ligt in het hart van de mediacampus openen voor het publiek en 3. gecentraliseerde media-activiteiten ontwikkelen rond de VRT/RTBF-site. 
 
Om dit te bereiken, laten de vier projectpartners zich begeleiden door een multidisciplinair team onder leiding van architect-stedenbouwkundige François Leclercq, die de taak heeft om het masterplan uit te werken. Tijdens Realty maakte François Leclercq de stand van zaken op van het masterplan van mediapark.brussels. Enkele belangrijke punten:
 
 • het idee van een groot park, meer stedelijk in het westen en meer intiem aan de oostelijke kant, dankzij de bestaande bijzondere plantengroei;  
 • het concept van het mediavoorplein in het hart van het project, waar de gebouwen van de twee openbare omroepen op uitkomen, opgezet als een openbare ruimte waar activiteiten plaatsvinden en scharnierpunt van de nieuwe circulatiewegen binnen de site; 
 • het project van de structurele promenade van west naar oost, langs de meest levendige gevels van het mediapark, die de meest geïsoleerde wijken in het oosten verbindt met het nieuwe park en met de Reyerslaan. 
 
De geplande nieuwe vastgoedontwikkelingen komen rond een nieuw stadspark van 8 hectare (meer weten) en worden ontsloten door grote stedelijke assen die worden heraangelegd met het oog op een efficiënte en verkeersluwe mobiliteit (meer weten). Hier vinden de Brusselaars veel woongelegenheid, een commercieel netwerk, een versterkt dienstenaanbod en een bruisend stedelijk leven, dat aansluit op de economische creatieve activiteiten, de hogescholen en de culturele voorzieningen waaruit de ‘mediapool’ bestaat.
 
Op de beurs Realty verheugde de minister-president zich opnieuw dat de VRT en de RTBF in 2012 hebben besloten om hun nieuwe gebouw in het hart van de wijk en van hun huidige locatie te plaatsen. Jean-François Raskin (voorzitter van de raad van bestuur van de RTBF) en Paul Lembrechts (CEO van de VRT) presenteerden de geselecteerde architecturale projecten van hun gebouw, ontworpen door respectievelijk MDW / V+ voor de RTBF en Robbrecht & Daem / Dierendonckblancke voor de VRT. Meer weten.
 
Daarnaast maakte Jean-François Raskin, algemeen directeur van het IHECS (Institut des Hautes Études des Communications Sociales), van de gelegenheid gebruik om aan te kondigen dat de school interesse heeft om zich te vestigen in mediapark.brussels.
 
De volgende stappen zijn de goedkeuring van de Brusselse regering van het definitieve masterplan na de milieueffectenrapportage en het openbaar onderzoek (gepland in het eerste kwartaal van 2017). Als deze belangrijke administratieve fasen achter de rug zijn, kunnen de eerste stratenblokken met gemengde functies worden ontwikkeld. 
 
Lees de presentaties van Realty: