MSI verkent de markt voor de toekomstige exploitatie van Frame

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) publiceerde vrijdag een Oproep tot het indienen van blijken van belangstelling voor de exploitatie van een bedrijvencentrum, een horeca- en coworkingruimte en een auditorium in Frame, het toekomstige mediacentrum van mediapark.brussels.

De MSI zal het gebouw van circa 10.000 m2 bouwen op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat op een terrein dat in haar bezit is. Deze oproep is nog niet bedoeld om de exploitatie toe te wijzen, maar vormt een voorafgaande fase om zo goed mogelijk rekening te houden met de evoluties in de betrokken domeinen. Op basis daarvan hoopt de MSI de optimale bedrijfsvoorwaarden te definiëren om een relevante overheidsopdracht te lanceren in de volgende fase.

De laureaat van de oproep aan ontwerpers die de MSI organiseerde voor de bouw van het mediacentrum werd in maart bekendgemaakt (lees het nieuwsbericht). Het mediacentrum wordt een van de eerste nieuwe gebouwen en zal toonaangevend zijn voor mediapark.brussels. Frame biedt plaats aan de regionale omroep BX1, screen.brussels, de IHECS Academy, het Centre Vidéo de Bruxelles en een reeks activiteiten en voorzieningen waar deze oproep voor bedoeld is:

 • een innovatieplatform met een coworkingruimte en een bedrijvencentrum voor de mediasector en de audiovisuele sector;
 • een publiek toegankelijke horecaruimte op de benedenverdieping;
 • gedeelde voorzieningen, zoals een auditorium dat ook dienst kan doen als concert- en filmzaal.

Het budget voor het gebouw bedraagt 16 miljoen euro excl. btw, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFRO). De COCOF maakt bijna 3 miljoen euro vrij voor de verhuizing van BX1 naar mediapark.brussels.

De uiterste datum voor de ontvangst van de blijken van belangstelling is 15 september 2018 om 11u.

Meer informatie via deze LINK.

 

Participatiebijeenkomsten over richtplan van aanleg (RPA) van mediapark.brussels

Om de ontwikkeling van strategische wijken te begeleiden, heeft de minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest de opdracht gegeven aan perspective.brussels om ontwerpen van richtplannen van aanleg (RPA’s) uit te werken.

In dat kader organiseert perspective.brussels van 4 tot 11 juni ‘De week van de grote stadsprojecten’ om de stand van zaken en de grote uitdagingen van de eerste 10 ontwerpen voor te stellen aan het publiek: Heyvaert, Ninoofsepoort, mediapark.brussels, Weststation, Usquare.brussels, Josaphat, Delta-Herrmann-Debroux, Zuid, Wet en Bordet.

Op het programma van de week die perspective.brussels organiseert:

 • participatiebijeenkomsten (op 5 juni om 11u en op 6 juni om 18u voor mediapark.brussels) in het gebouw van perspective.brussels, Naamsestraat 59, 1000 Brussel;
 • infomomenten in het gebouw van perspective.brussels en in de betrokken gemeenten (zoals Schaarbeek);
 • een infonummer;
 • enz.

Meer info: www.perspective.brussels

Frame, het winnende ontwerp van de architectuur-wedstrijd voor het mediacentrum

Het project van de associatie Baukunst (Brussel) - Bruther (Parijs), laureaat van de oproep aan ontwerpers georganiseerd door de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) voor de bouw van het mediacentrum van mediapark.brussels, werd woensdag voorgesteld door de architecten en de vier toekomstige gebruikers, in aanwezigheid van Rudi Vervoort, minister-president van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Didier Gosuin, gewestelijk ministier van Economie en Tewerkstelling, en Fadila Laanan, minister-presidente van de Brusselse Franstalige regering.

Het gebouw van circa 10.000 m2 komt op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat, op een terrein dat eigendom is van de MSI.

Het biedt plaats aan:

 • de regionale omroep BX1;
 • screen.brussels;
 • de IHECS Academy;
 • het Centre Vidéo de Bruxelles;
 • een innovatieplatform met een coworkingruimte en een bedrijvencentrum voor de mediasector en de audiovisuele sector;
 • een publiek toegankelijke horecaruimte op de benedenverdieping;
 • gedeelde voorzieningen, zoals een auditorium dat ook dienst kan doen als concert- en filmzaal.

Het budget voor het gebouw bedraagt 16 miljoen euro excl. btw, gefinancierd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en het Europees Fonds voor Duurzame Ontwikkeling (EFRO). De COCOF maakt bijna 3 miljoen euro vrij voor de verhuizing van BX1 naar mediapark.brussels.

De MSI en de vier belangrijkste gebruikers hebben de volgende naam aan het gebouw gegeven Frame (Brussels media community).

 • Frame verwijst naar:
  • het kader, de camera-instelling, in visuele media;
  • de structuur van een website;
  • het kader dat het gebouw biedt voor de ontwikkeling van een media-ecosysteem;
  • de vorm en de structuur van de hoofdgevel aan de kant van Diamant;
  • het ‘venster’ op mediapark.brussels dat dit gebouw zal bieden.
 • Brussels media community:
  • verwijst naar het Brusselse karakter, de gedeelde ambitie, de mediaspecialisatie van het dynamische en open ecosysteem waarop dit collectieve project berust.

Visitekaartje voor mediapark.brussels

Frame is een van de eerste nieuwe gebouwen van mediapark.brussels.

Het is een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe creatieve Brusselse mediawijk. De architecturale kwaliteit zal eventuele andere gebruikers aantrekken en zal de kwaliteitsnorm bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Op dit moment leggen de architecten de laatste hand aan het definitieve ontwerp. De MSI hoopt de bouwaanvraag in te dienen in juli 2018 en de werkzaamheden te starten in 2019. Het gebouw zou klaar moeten zijn en de gebruikers geïnstalleerd in 2021.

Doordat het gebouw diverse operatoren en een groot aantal diensten en functies verenigt, fungeert het eveneens als een visitekaartje van mediapark.brussels, een soort mediapark.brussels in het klein. Frame is ook het eerste Belgische deelplatform voor de mediasector, de audiovisuele sector en de communicatiesector waarin de overheid, de privésector en de academische wereld samenwerken. Daardoor is Frame een verbindende factor en een referentie voor de professionals uit deze sector in Brussel.

Gerenoveerde wijk, sterker ecosysteem

Minister-president Rudi Vervoort: “Frame draagt duidelijk bij aan de wens van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om zijn ecosysteem van media en communicatie te versterken. Daarbij benutten we de beslissing van de RTBF en de VRT om een groot deel van de 20 hectare die ze nu beslaan vrij te maken en hun activiteiten onder te brengen in twee nieuwe hoofdkantoren, die de komende jaren net achter hun huidige gedeelde gebouwen zullen verrijzen. Het gewest heeft het terrein van de openbare omroepen gekocht in september 2017. Rond de nieuwe hoofdkantoren van de VRT (55.000 m²) en de RTBF (38.000 m²) komt ruimte voor de bouw van 2.000 tot 2.500 nieuwe woningen, een oppervlakte van 30.000 m2 voor nieuwe bedrijven in de media- en communicatiesector, buurtvoorzieningen (winkels, school, crèche) en een park van 8 ha. In totaal gaat het om meer dan 300.000 m2 die gebouwd zullen worden en dit verbonden met de omliggende wijken, want de omheining van het huidige omroepterrein zal verdwijnen.”

Gewestminister voor Economie en Tewerkstelling Didier Gosuin: “De Brusselse mediasector stelt op zijn eentje ongeveer 16.000 mensen tewerk en genereert 40% van de netto sectorale toegevoegde waarde voortgebracht in België. Een heel groot deel van die activiteit is geconcentreerd in de Reyers-Meiserwijk, met bijna 60 mediabedrijven en 5.000 werknemers.Wij begrijpen dus maar al te goed hoe belangrijk het is in deze veelbelovende economische sector te investeren, niet enkel op het vlak van beschikbare financiering voor audiovisuele producties, maar ook op het vlak van begeleiding van alle actoren uit deze economische sector en met name bedrijven. Dat is de rol van de cluster screen.brussels.” 

Fadila Laanan, minister-presidente van de Brusselse Franstalige regering, benadrukt op haar beurt dat de COCOF heeft besloten om bijna 3 miljoen euro toe te kennen voor de overheveling van de Brusselse Franstalige gewestelijke televisiezender BX1 naar mediapark.brussels. “Dit is een onmisbare kans om een belangrijke speler uit de Brusselse scène te positioneren in deze geïntegreerde pool. De integratie van BX1 in dit project zal toestaan om tal van toenaderingen met de partners uit de sector tot stand te brengen, maar ook om synergiën en schaalvoordelen te bevorderen op het vlak van de exploitatie van middelen en de ontwikkeling van nieuwe projecten. De waarden van BX1 zijn verankerd in de openbare functie van deze televisiezender. Deze functie zet BX1 ertoe aan om informatieve televisie uit te zenden, waarbij de voorkeur wordt gegeven aan culturele ontwikkeling, permanente vorming en de betrokkenheid van de bevolking. Ik ben blij dat ik deze zender in staat kan stellen om deel uit te maken van het televisielandschap  dat tot stand komt bij Frame met deze waarden die me nauw aan het hart liggen.

Belgisch-Frans team geselecteerd uit 51 kandidaten

Gilles Delforge, directeur van de MSI: “Ik ben blij met de grote belangstelling die de architectuurwedstrijd voor dit toonaangevende gebouw van mediapark.brussels heeft opgewekt. In april 2017 ontvingen we 51 dossiers van hoge kwaliteit op onze oproep aan ontwerpers. Een deel van de multidisciplinaire teams was Belgisch, andere kwamen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) en sommige bestonden uit internationale groepen van kantoren uit deze landen. Dat wijst op de grote aandacht die er is voor de ontwikkeling van mediapark.brussels, waarvan Frame het visitekaartje wordt. De MSI is blij met de uitstekende samenwerking met de vier belangrijkste toekomstige gebruikers van het gebouw. Als coördinator van dit project, waarvoor het optreedt als opdrachtgever, zal de MSI erop toezien dat hun verwachtingen zo goed mogelijk gerealiseerd worden.”

Dit is het multidisciplinaire team dat de MSI selecteerde uit 51 kandidaten:

 

Baukunst sprlu           

Architectuur

Vorst

Bruther sarl

Architectuur

Parijs

Bollinger+Grohmann sarl

Stabiliteit

Parijs

Studiebureau Pierre Berger  

Speciale technieken

Coördinator energieprestaties van het gebouw

Chaudfontaine

 

Georges Brutsaert architects Sprl

Coördinator veiligheid en gezondheid

Ottignies-Louvain-la-Neuve

Kalhe acoustics

Akoestiek

Elsene

Gielen Bjorn landinzicht GCV

Landschapsontwerp

Vorst

Le roi nu sprl   

Textieldesign

Vorst

 

De Belgische architect Adrien Verschuere, oprichter van het bureau BAUKUNST: “Het project onderzoekt de aanwezigheid van beeld en informatie in onze hedendaagse maatschappij, evenals de paradigmashifts die ze teweegbrengen. De media evolueren met  de onafwendbare dematerialisering van de dragers en moeten paradoxaal genoeg tegelijkertijd hun aanwezigheid bevestigen en manifesteren. Het project gebruikt deze paradox als verrijking: het materialiseert de aanwezigheid van een activiteit die is gericht op zijn immateriële aspecten.

Ons voorstel ondersteunt dit onderzoek met instrumenten waarover stadsontwikkeling en architectuur beschikken, tussen de permanentie van de gebouwde omgeving en de wendbaarheid van de manieren om die te bewonen. Het biedt een ambitieuze leefomgeving en stimuleert synergie in een plek die bestemd is voor een veelzijdige gemeenschap, die openstaat voor haar toekomstige uitdagingen.

Deze doelstellingen worden vertaald in een krachtig voorstel, dat de zichtbaarheid van een toekomstige activiteit en locatie bevestigt en tegelijk een flexibel uitwisselingsplatform vormt dat iedereen kan gebruiken. Behalve zijn relatieve neutraliteit biedt het project een context voor de verscheidenheid van zijn directe omgeving en voor de diverse activiteiten die er nu en in de toekomst onderdak zullen vinden.”

De Franse architecten Alexandre Theriot en Stéphanie Bru, oprichters van het Parijse bureau BRUTHER: “De samenwerking tussen Baukunst en Bruther voor het mediacentrum in Brussel ligt in het verlengde van andere grootschalige projecten, zoals het nieuwe gebouw voor de faculteit Natuurwetenschappen op de campus van de universiteit van Lausanne (Zwitserland) of de bouw van een studentenresidentie op de campus van Saclay in Palaiseau (Frankrijk). Onze Frans-Belgische samenwerking steunt op onze gemeenschappelijke waarden en onze onbetwistbare complementariteit, waarbij de internationale dimensie een verrijking is. Het ontwerp en de bouw ‘in twee landen’ van het mediacentrum in Brussel zal het Europese karakter van dit gebouw de facto versterken.

In een stedelijke omgeving die volop in ontwikkeling is, creëert het gebouw een subtiele dialoog met zijn locatie en het zal uitgroeien tot een emblematische architecturale figuur in een creatieve wijk. Als embleem van een beweeglijke sector die contant in evolutie is, biedt het gebouw een grote flexibiliteit. Het verzekert op deze manier de relevantie van de gebruikswijzen op lange termijn, onder meer door uitgestrekte vrije en moduleerbare plateaus te introduceren. We wilden een plek maken waar alle stromen samenkomen, waar ideeën en dromen, investeerders en bezoekers elkaar ontmoeten. Een locatie waar alle functies, alle uitwisselingen, alle kruisbestuivingen een plaats vinden. Het mediacentrum als een plaats voor expressie, voor ontwikkeling en voor vrijheid.”

De Brusselse ‘Fab Four’ van Frame

Marc de Haan, directeur-generaal van BX1: “De verhuizing naar deze plek, in dit gebouw, was een evidentie voor BX1, dat zijn gebouw ziet als een schoolbord waarop je moeiteloos nieuwe manieren om mediacontent te produceren kunt schrijven, uitwissen en weer opnieuw schrijven.”

Directeur-generaal van screen.brussels, Noël Magis: “Een van de doelstellingen van het gebouw Frame is een architectuur en een inrichting ontwikkelen die nieuwe sociale interacties bevorderen tussen de verschillende spelers in de sector. Het gebouw zal de projectwerking maximaal bevorderen en het mogelijk maken om innovatieve oplossingen en contents te creëren die worden gevoed door deze nieuwe manier van samenwerking.”

Algemeen bestuurder van IHECS, Jean-François Raskin: “Deze locatie is ideaal voor de IHECS Academy, omdat het centrum voor permanente opleiding en onderzoek dat bij IHECS hoort een koploper wil zijn in de meest recente vooruitgang in communicatie en informatie. Het specifieke kenmerk van de IHECS Academy is opleidingen bieden die gefocust zijn op de concrete praktijk, op de professionele realiteit. En om de vinger aan de pols te houden van de communicatiewereld die continu verandert, van de technologische omwentelingen die meer waardering en aandacht vragen voor de menselijke factor.”

Michel Steyaert, directeur van het Centre Vidéo de Bruxelles: “De aanwezigheid van het CVB in het gezelschap van BX1, screen.brussels en het opleidingscentrum van het IHECS in Frame sluit perfect aan op ons streven, dat centraal staat in onze activiteit, om zienswijzen en sectoren met elkaar in contact te brengen, om te werken aan de maatschappelijke uitdagingen die vooral merkbaar zijn in de grote steden, om de macht van het beeld en de relatie van het beeld met de werkelijkheid te onderzoeken, om de toeschouwer en de burger een instrument met een hoge toegevoegde waarde te geven om zijn relatie met zijn dichte en verre omgeving uit te bouwen.”

Frame en mediapark.brussels op MIPIM 2018

Dit jaar is mediapark.brussels het thema van het grote evenement dat het Brussels Hoofdstedelijk Gewest elk jaar organiseert tijdens MIPIM, het traditionele ‘Breakfast in Brussels’, dat enkele honderden professionals uit de vastgoedsector samenbrengt. De gedeelde publieke en private ambities voor mediapark.brussels komen aan bod op donderdag 15 maart tijdens de bijeenkomst ‘mediapark.brussels: interessante investeringen, overheidsprojecten en de rol van de privésector in de toekomstige nieuwe creatieve wijk van Brussel’. Meer info op www.sau-msi.brussels.

MSI zet mediapark.brussels in de schijnwerpers tijdens MIPIM 2018

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is al heel lang actief op MIPIM. Sinds 2015 presenteert het gewest zich in het Belgische paviljoen, dat het financiert samen met Wallonië en Vlaanderen om een betere zichtbaarheid van de drie gewesten te verkrijgen.

Als Belgische en Europese hoofdstad en als internationale metropool moet Brussel aanwezig zijn op deze niet te missen bijeenkomst van professionals uit de vastgoedsector. Elk jaar promoot de stad hier, inspelend op de actualiteit, haar ambities voor de territoriale ontwikkeling, haar grote stedenbouwkundige projecten, de talenten van haar architecten, de exemplarische realisaties van de publieke instanties en de mogelijkheden voor private investeringen op haar bodem. Ook luistert ze uiteraard naar wat er leeft in de vastgoedsector, want MIPIM is een tevens een belangrijk jaarlijks netwerkevenement.

Dit jaar zal het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 13 tot 16 maart de schijnwerpers richten op zijn initiatieven voor de ontwikkeling van de productieve stad van morgen, de nieuwe stedenbouwkundige instrumenten voor territoriale ontwikkeling en, in samenwerking met de privésector, de nieuwe creatieve wijk mediapark.brussels.

Gedeelde publieke en private ambities voor mediapark.brussels

Op donderdag 15 maart, tijdens het intussen traditionele ‘Breakfast in Brussels’, dat elk jaar honderden professionals uit de vastgoedsector bij elkaar brengt, organiseert de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) een innovatieve bijeenkomst waarin de privésector een bijdrage levert aan de uiteenzettingen tijdens een conferentie onder de titel ‘mediapark.brussels: interessante investeringen, publieke projecten en de rol van de privésector in de toekomstige nieuwe creatieve wijk van Brussel’, in samenwerking met perspective.brussels en hub.brussels.

Cécile Jodogne, staatssecretaris van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor Buitenlandse Handel, zal de interessante investeringen in de Brusselse vastgoedsector presenteren, met speciale aandacht voor de creatieve en audiovisuele sector, meer in het bijzonder mediapark.brussels.

Gilles Delforge, de directeur van de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting, en Tom Sanders, de directeur van het departement Territoriale strategie van perspective.brussels, presenteren de organisatie en het tijdschema van de stadsplanning en de territoriale ontwikkeling van dit gebied. Het Brussels Gewest heeft de ambitie om rond de nieuwe hoofdkantoren van de openbare omroepen VRT en RTBF een nieuwe Brusselse wijk van uitzonderlijk hoge kwaliteit te ontwikkelen – creatief, divers en dynamisch – met tussen 2.000 en 2.500 nieuwe woningen, buurtvoorzieningen (crèche, school, winkels), ruimtes voor creatieve bedrijven en een park van 8 hectare.

Diverse eigenaars, investeerders, en projectontwikkelaars van de private vastgoedsector geven toelichting bij hun rol in de verwezenlijking van deze gedeelde ambities en hun heel concrete projecten in die wijk van Brussel. Aangezien sommigen van hen niet aanwezig zijn op MIPIM, zal de MSI een video laten zien die ze gemaakt heeft van zes actuele en heel concrete voorbeelden van de ontwikkeling van mediapark.brussels:de bouw van woningen waarvan de benedenverdieping is bestemd voor de productie van immateriële goederen, diverse gespecialiseerde coworkingruimtes voor de communicatie- en mediasector, de audiovisuele en de technologische sector, de recente vestiging van een opnamestudio die gespecialiseerd is in opleidingen in dubbing en de toevoeging van diensten aan kantoorgebouwen.

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting presenteert ook het mediacentrum, een van eerste nieuwe gebouwen die gerealiseerd worden in mediapark.brussels. Dit wordt een toonaangevend gebouw voor deze nieuwe wijk, waar het nieuwe hoofdkantoor zal komen van vier organisaties uit de media- en communicatiesector (regionale tv-omroep BX1, screen.brussels, IHECS Academy en Centre Vidéo de Bruxelles), evenals een innovatieplatform voor de media en de audiovisuele sector (met onder meer coworkingruimtes en een incubator voor start-ups).

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Kristiaan Borret, zal de ambities van het Gewest in termen van kwaliteit van de architectuur voor deze nieuwe wijk schetsen.

Praktische info: www.surrealestate.be

Mediacentrum participeert in Europees cohesiebeleid

De MSI nam deze donderdag deel aan een vergadering van alle Brusselse projecten van het programma 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). In totaal krijgen de 46 zeer diverse projecten een budget van 190 miljoen euro, dat voor de helft afkomstig is van de Europese Unie, in het kader van het Europese cohesiebeleid, en voor de andere helft van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.  

Tijdens de bijeenkomst presenteerde de MSI het project van het mediacentrum, waarvan de maatschappij de opdrachtgever is.

Toonaangevend gebouw voor mediapark.brussels

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties van mediapark.brussels en wordt een toonaangevend gebouw voor deze nieuwe wijk. De architecturale kwaliteit moet eventuele andere gebruikers aantrekken en ook de norm definiëren voor de toekomstige ontwerpen van dit ambitieuze stadsproject.

Het nieuwe gebouw ligt op een terrein dat toebehoort aan de MSI, op de hoek van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Er komt onder meer:

 • het hoofdkantoor van BX1;
 • kantoren van Screen.Brussels;
 • IHECS Academy;
 • Centre Vidéo de Bruxelles;
 • een innovatieplatform met een coworkingruimte en een incubator binnen de mediasector en de audiovisuele sector.

Deze partners uit de media- en communicatiesector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimtes delen om zo toekomstige synergie te creëren. De volgende functies zijn onder andere gepland: kantoren, televisiestudio’s, receptie, auditorium, opleidingsruimtes, kleine horeca en technische lokalen.

Banen, voorzieningen, ...: positieve impact van het Europees cohesiebeleid

Tijdens het vorige Brusselse EFRO-programma voor de periode van 2007 tot 2013 werd 108 miljoen euro geïnvesteerd in 32 projecten. Dat resulteerde in het creëren van 1.300 banen, 18.000 m2 bedrijfsruimte en het succes van een groot aantal emblematische projecten in het kanaalgebied, zoals de Hotelschool BELvue, Zuidhaven, RecyK, Greenbizz, Foodmet, MAD en Divercity.

mediapark.brussels: Brussels Gewest is officieel eigenaar van het RTBF-VRT-terrein in de Reyerswijk

Brussels Minister-President Rudi Vervoort, Brussels Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel en de afgevaardigd bestuurders van RTBF en VRT, Jean-Paul Philippot en Paul Lembrechts, ondertekenden vandaag donderdag de notariële akte voor de aankoop van de gronden van beide televisiezenders aan de Reyerslaan door het Gewest. Het compromis was reeds ondertekend op 23 mei van dit jaar.

Het Gewest is daarmee officieel eigenaar van de terreinen, waarvan in het tijdsbestek tussen 2018 en 2025 in totaal 19 hectare aan de gewestelijke overheid wordt overgedragen naarmate de ontwikkeling van mediapark.brussels vordert. 

Dit grootschalig gewestelijk project voorziet in de geleidelijke en kwalitatief hoogstaande omvorming van de pool Reyers tot een nieuwe wijk met een creatief, open, gemengd en levendig karakter. Het project wordt mogelijk dankzij de beslissing van de VRT en de RTBF om hun bestaand gemeenschappelijk gebouw te verlaten en twee afzonderlijke gebouwen te betrekken achter hun huidige hoofdzetel. RTBF en VRT hebben voor deze gebouwen reeds de respectieve vergunningsaanvragen ingediend en de aanvang van de bouwwerken staat gepland voor eind 2018, begin 2019. De verhuizing van slechts enkele tientallen meter is geprogrammeerd voor 2022-2023. Hiermee komt de huidige site vrij en kan deze perimeter opnieuw worden aangesloten op de naburige wijken om plaats te bieden aan de nieuwe ontwikkelingen van mediapark.brussels.

mediapark.brussels, de nieuwe ontwikkelingspool

Vandaag zijn in de Reyerswijk al vrijwel 5.000 werknemers van de media- en audiovisuele sectoren actief. Naast de VRT en de RTBF herbergt deze buurt immers ook heel wat sterkhouders uit deze sectoren als RTL, Be TV, Studio L’équipe, D-side Group e.d. Op basis van deze vaststelling beslisten het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, de gemeente Schaarbeek, de RTBF en de VRT drie jaar geleden om samen te werken aan een ambitieus project om deze mediapool verder uit te bouwen. 

De ambitie van mediapark.brussels bestaat erin rond de toekomstige hoofdzetels van VRT en RTBF een nieuwe omgeving uit te tekenen als volgt: een park van 8 hectare groot; ongeveer 2.500 woningen van verschillende types; buurtvoorzieningen en –diensten (een kinderdagverblijf, een school, winkels…); werkruimte voor bedrijven uit creatieve, vernieuwende en arbeidsintensieve sectoren; hogescholen die media-opleidingen verstrekken. Het geheel moet inspelen op de topografie en de erfgoedwaarde van de site (Ereveld der Gefusilleerden, de historische site van de voormalige Nationale Schietbaan); met een vooraanstaande rol voor de zachte mobiliteit en het openbaar vervoer; en dit allemaal in fase met de reorganisatie van de Reyerslaan en –tunnels enerzijds en de aanloop naar de autosnelweg E40 anderzijds.

De concrete verwezenlijking van mediapark.brussels wordt gezamenlijk gecoördineerd door perspective.brussels voor wat de planningsaspecten betreft en de Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (sau-msi.brussels) voor de operationele uitvoering. 

Het toekomstige mediacentrum

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting staat nu dus in voor de sturing van het zeer concrete bouwproject voor het toekomstige mediacentrum op een perceel langs de Reyerslaan dat haar al toebehoorde (op de hoek van het voormalige VRT-RTBF-terrein aan de kant van het premetrostation Diamant). Hier komen onder meer de hoofdzetel van het Brussels televisiestation BX1, de kantoren van screen.brussels, een specifiek innovatieplatform voor de media- en audiovisuele sector (met een co-working space en een incubator) en lokalen voor een opleidingsinstelling die met de sector verwant is.

In juni van dit jaar selecteerde de MSI al 5 multidisciplinaire teams uit de 51 kandidaturen voor de architectuurwedstrijd die ze voor het mediacentrum had uitgeschreven. De tweede fase van de wedstrijd moet nu tegen het einde van het jaar de laureaat aanwijzen. Dit gebouw waarvan de werf van start moet gaan tegen begin 2019 wordt gefinancierd door het Brussels Gewest en het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO). Het moet een vitrine worden voor het hele ecosysteem van media dat aanwezig is in de wijk en het project mediapark.brussels.

Volgens minister Guy Vanhengel is de ondertekening een belangrijke gebeurtenis in de mediageschiedenis van VRT en RTBF. Het is als het ware de bevestiging van de verbondenheid van VRT en RTBF met het Brussels Gewest: "De mediasector is voor Brussel een enorme economische groeipool. Maar de media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving vult deze voorwaarden perfect in, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke spelers. Uiteindelijk wordt de Reyerssite een nieuwe toegangspoort tot Brussel, die voor de opwaardering van de ganse buurt zal zorgen.”

Rudi Vervoort benadrukt dat “de ondertekening van deze notariële akte voor de RTBF-VRT-gronden en het grote succes dat de architectuurwedstrijd voor het mediacentrum heeft gekend, reuzenstappen vooruit zijn geweest in de concrete verwezenlijking van mediapark.brussels. Hieruit blijkt de zeer positieve en nog steeds groeiende dynamiek tussen het Gewest, de Brusselse instellingen die bij het project betrokken zijn en de vele audiovisuele hoofdrolspelers van de Brusselse scène”.

3 miljoen voor vestiging omroep BX1 in mediapark.brussels

De Franstalige Brusselse regering heeft besloten om bijna 3 miljoen euro toe te kennen voor de verhuizing en de vestiging van de Franstalige regionale Brusselse zender BX1 in het mediacentrum in mediapark.brussels.

Mediacentrum van mediapark.brussels: de MSI selecteert vijf multidisciplinaire teams

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft vijf teams geselecteerd uit de 51 dossiers van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die de MSI in januari lanceerde voor de bouw van het mediacentrum.

 

De vijf multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) die zijn geselecteerd voor de tweede fase van de selectie moeten nu een ontwerp indienen voor 18 september 2017. Op basis daarvan zal de MSI tegen eind 2017 de toekomstige ontwerper van het mediacentrum van mediapark.brussels aanduiden.

 

De volgende teams zijn geselecteerd voor de tweede ronde:

 • 51N4E-Doorzon interieur architecten, België;
 • Baukunst-Bruther, België/Frankrijk;
 • Neutelings Riedijk architecten, Nederland;
 • Office Kersten Geers – David Van Severen, België;
 • XDGA, België.

 

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de MSI begeleiden tijdens het hele proces. De definitieve selectie wordt ondersteund door een adviescomité, bestaande uit:

 • de directie van Bx1;
 • de directie van screen.brussels;
 • de bouwmeester;
 • de directie van BSE (Brussel Stedenbouw en Erfgoed);
 • een vertegenwoordiger van de dienst Stedenbouw van de gemeente Schaarbeek;
 • een externe architect-expert;
 • eventueel een (van de) toekomstige gebruiker(s) van het project.

 

Toonaangevend gebouw

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties in het kader van mediapark.brussels. Het wordt een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe wijk, waarvan de architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers zal aantrekken én dat de kwaliteitsnorm zal bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

 

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie met een co-workingruimte en een incubator voor de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum.

 

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare kruisbestuiving tot stand te brengen. Het programma bestaat onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

 

Steun van het EFRO

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro excl. btw. Het gebouw bestrijkt een bovengrondse bruto-oppervlakte van circa 9.400 m² en heeft kelderverdiepingen die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Het Brussels Gewest koopt de gronden van de RTBF en de VRT

De overeenkomst met betrekking tot de overdracht van de Brusselse gronden van de RTBF en de VRT naar het Brussels Gewest werd vanmorgen ondertekend door de Minister-President Rudi Vervoort, de Minister van Financiën en Begroting Guy Vanhengel, de Administrateur-Generaal van de RTBF Jean-Paul Philippot en de CEO van de VRT Paul Lembrechts.

De ondertekening kadert in een breed geheel van initiatieven van de Brusselse regering die de Reyers-Diamant-Meiser-wijk moeten herstructureren, namelijk met de ontwikkeling van mediapark.brussels.

Volgens Rudi Vervoort, “mediapark.brussels is een project dat op grote schaal mensen bij elkaar gaat brengen. Het biedt een enorme meerwaarde voor Brussel en voor zijn burgers want het voorziet in veel meer dan alleen de nieuwe zetels van RTBF en VRT : er worden op termijn om en bij de 2.500 nieuwe woningen gebouwd ; er komen buurtvoorzieningen en -diensten (kinderdagverblijf, school, winkels…) die tegemoetkomen aan de behoeften van de Brusselaars ter plaatse ; er wordt ruimte vrijgemaakt voor innoverende bedrijven met een groot jobpotentieel, de nieuwe zetel van BX1, hogescholen en openbare voorzieningen die een band hebben met de mediasector ; het stadspark wordt de thuishaven van evenementen maar zal ook veel plaats laten voor wandelingen en recreatie”.

Volgens Guy Vanhengel is de ondertekening de bezegeling van de gehechtheid van VRT en RTBF aan het Brussels Gewest. “De mediasector is voor het Gewest een belangrijke economische groeipool. Maar media moeten ook kunnen werken in een optimale omgeving. De nieuwe Reyersomgeving biedt deze omgeving, met een open en aangename leefruimte. Bovendien is de ontwikkeling van de wijk een voorbeeld van samenwerking tussen publieke actoren. En de Reyerssite wordt een nieuwe toegangspoort tot Brussel, een landmark die voor de opwaardering van de hele buurt zal zorgen.”

Mediacentrum van mediapark.brussels: MSI ontvangt 51 inzendingen

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting heeft 51 dossiers van hoge kwaliteit ontvangen voor de oproep aan ontwerpers die de MSI in januari lanceerde voor de bouw van het mediacentrum. Een deel van deze multidisciplinaire teams (architectuur, stabiliteit, speciale technieken, akoestiek, coördinatie EPB, coördinatie veiligheid en welzijn) is Belgisch, andere komen uit diverse Europese landen (Frankrijk, Duitsland, Spanje, Verenigd Koninkrijk, Nederland) of bestaan uit internationale bedrijvengroepen uit deze landen.

De MSI zal nu 5 van deze 51 inzendingen uitkiezen om door te gaan naar de tweede fase van de selectie. De teams zal gevraagd worden om een ontwerp in te dienen. Op basis daarvan zal de MSI tegen eind 2017 de toekomstige ontwerper van het project aanduiden.

De bouwmeester van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal de MSI begeleiden tijdens het hele proces. De definitieve selectie wordt ondersteund door een adviescomité, bestaande uit de bouwmeester, vertegenwoordigers van het gewest en externe experts.

 

Toonaangevend gebouw

 

Het mediacentrum is een van de eerste concrete realisaties in het kader van mediapark.brussels. Het wordt een toonaangevend gebouw binnen deze nieuwe wijk, waarvan de architecturale kwaliteit toekomstige gebruikers zal aantrekken én dat de kwaliteitsnorm zal bepalen voor de toekomstige projecten binnen dit ambitieuze stedelijke project.

Het nieuwe gebouw ligt op een hoekperceel dat eigendom is van de MSI, op het kruispunt van de Reyerslaan en de Kolonel Bourgstraat. Het zal de volgende functies hebben:

 • zetel van de regionale televisie BX1;
 • platform voor innovatie in de media/audiovisuele sector;
 • kantoren voor Screen.Brussels;
 • lokalen voor een opleidingscentrum;
 • en eventueel de zetel van een ander mediabedrijf.

Deze verschillende partners uit de mediasector zullen het gebouw samen gebruiken en ruimten delen om een vruchtbare kruisbestuiving tot stand te brengen. Het programma bestaat onder andere uit kantoren, televisiestudio’s, een receptie, een auditorium, opleidingszalen, kleinschalige horecafaciliteiten en technische lokalen.

 

Steun van het EFRO

 

Het budget voor de uitvoering van de werken bedraagt 16.500.000 euro excl. btw. Het gebouw bestrijkt een bovengrondse bruto-oppervlakte van om en bij de 9.800 m² en heeft kelderverdiepingen die hoofdzakelijk bestemd zijn als parking.

Deze opdracht wordt gelanceerd in het kader van het project ‘Activering van het mediapark.brussels’, dat de MSI opzette in het kader van het Operationele Programma EFRO 2014-2020 van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.