Steun van Europa

Het project ‘mediapool’ vervult niet alleen de Brusselse groeiambities, maar sluit ook aan bij de Europese economische doelstellingen: slimme, duurzame en inclusieve groei, die wordt voorgedragen door het Europese economische beleid ‘Europa 2020’ en die werd opgenomen in het Brusselse regeerakkoord 2014-2019.

Sector van de toekomst, die werkgelegenheid zal creëren

Telecommunicatie, visuele informatie en digitale data hebben een belangrijke plaats in de ontwikkeling van onze samenleving. In dat opzicht vormt de mediasector een sector van de toekomst, die duurzame werkgelegenheid zal creëren, voor zowel hoger als lager opgeleide mensen. Met een aanbod van specifieke opleidingen, de vestiging van vakgerichte scholen en de samenwerking tussen deze opleidingen en bedrijven uit de sector zal de mediapool beantwoorden aan de vraag naar gekwalificeerde banen en aan de behoefte aan opleidingen en inschakeling op de arbeidsmarkt van de Brusselaars. Op deze manier wordt een inclusieve economische groei gestimuleerd.

De mediapool sluit ook volledig aan bij de prioriteit die wordt gegeven aan “slimme groei”, gebaseerd op innovatie, onderzoek en technologische ontwikkeling. Via de ‘clusteraanpak’ zal de mediapool een reeks activiteiten en voorzieningen bijeenbrengen en op deze manier synergie en samenwerking over de sectoren heen creëren, waardoor een gunstige dynamiek ontstaat voor de innovatie in de hele mediasector.

Ook zal de concentratie van activiteiten van één sector het ontstaan van een “circulaire economie” bevorderen door bijvoorbeeld het gezamenlijke gebruik van bepaalde (energie)voorzieningen of de vermindering van de gemotoriseerde verplaatsingen.

EFRO-project 2014-2020

Het Agentschap voor Territoriale Ontwikkeling (ATO) kreeg van de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op 21 mei 2015 een financiering van 12,5 miljoen euro om de oprichting van de mediapool te ondersteunen en om het mediacentrum te bouwen, in het kader van de programmering 2014-2020 van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

De Maatschappij voor Stedelijke Inrichting (MSI) heeft de leiding van dit project overgenomen begin 2017, na de hervorming van de Brusselse gewestelijke instellingen die voor territoriale ontwikkeling bevoegd zijn.